, UDRŽITELNOST, Mapujeme svět

UDRŽITELNOST

Dvě procenta z každé prodané mapy posíláme na dobročinné účely.

Aktivně vyhledáváme řešení a materiály, které minimalizují dopad na přírodu. Při balení se snažíme o opětovné používání obalů. Používáme papírové lepící pásky, aby bylo možné krabice lépe recyklovat. Při výrobě pomůcek spolupracujeme s lokálními firmami. Jednáme s dodaveteli fair trade, což často znamená vyšší cenu, ale i kvalitu.