Aktivity s mapou světa v Montessori třídě

Náměty na aktivity do třídy, ale i na doma. Velké reliéfové mapy mohou být rozloženy na koberci, nebo díky závěsným okům pověšeny na zdi.

První velký příběh 

 • v rámci klíčové lekce o pohybech kontinentů hledáme podobnosti mezi kontinenty (Afrika, Jižní Amerika)

 • vyhledání typických oblastí pohybu litosférických desek a pojmenování typu pohybu (mapa má vykreslený i podmořský reliéf, lomové struktury desek jsou dobře patrné)

 • na mapu umisťujeme šipky směrů světových větrů, oceánských proudů, vyvozujeme důsledky

 • klademe lístečky s názvy zeměpisných útvarů na místa jejich výskytu na mapě (moře, oceán, průliv, záliv)

 • hra na rekordy (najdi nejdelší řeku, nejvyšší horu, největší ostrov a umísti lísteček se symbolem) 

Druhý velký příběh 

 • na reliéfovou mapu světa umisťujeme figurky či obrázky živočichů, jejichž původním domovem bylo vodní prostředí (obrázky prehistorických vodních živočichů umisťujeme do moře) a kteří se postupně dostávali na souš (obrázky živočichů umisťujeme na pevninu)

 • umisťujeme prehistorické živočichy na místa jejich skutečného výskytu či nalezišť pozůstatků

Třetí velký příběh 

 • tři fáze historie: na mapě ukážeme klíčové oblasti světa, ve kterých se odehrávaly zásadní civilizační změny, znázorníme symboly

 • velké civilizace: na mapu umisťujeme typické artefakty jednotlivých civilizací (oděv, zbraně, archeologické nálezy, modely staveb – pyramidy)

 • kulturní odlišnosti dnešního světa: na mapu umisťujeme různé druhy koření, ukázky oděvů, typických předmětů z různých částí světa

 • nad mapou znázorňujeme velké migrační trasy, pátráme po příčinách

Čtvrtý velký příběh 

 • při vyprávění příběhu o písmu ukážeme na mapě, kde žily jednotlivé národy (Egypťané, Féničané, Řekové), vidíme tak jejich blízkost, možnost vzájemného kulturního ovlivňování

 • s využitím vlaječek států lze na mapě znázornit rozšíření světových jazyků

Náměty na práci s mapou neustále aktualizujeme a doplňujeme. Budeme rádi za Vaše zkušenosti, fotografie a náměty, které můžete posílat na e-mail:

mail@mapujemesvet.cz

DĚKUJEME!

Napsat komentář

Select your currency
CZK Česká koruna
EUR Euro